Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 18/2022

Dictamen 18/2022

sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/11/2022
Aprovació
22 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada pel Govern: Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
Norma en tràmit parlamentari.
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que quan es determina l’objecte del Codi s’hauria de fer referència a la responsabilitat econòmica i financera que es regularà en el llibre vuitè.

La norma regula la reserva de llei en determinades matèries, el CTESC considera que s’hi han d’incloure les matèries que preveia l’article 5 del Text refós de la Llei de finances públiques, el qual s’ha derogat per aquesta norma. En concret, es considera que faltaria incloure les següents matèries: la pèrdua de la posició majoritària de la Generalitat i la dissolució de les societats en què tingui participació majoritària la Generalitat; les adqui-sicions a títol onerós de participacions en les societats civils i mercantils quan tinguin per objecte accions sense vot o bé quan la participació en el capital no es correspongui amb una posició congruent en les juntes o en la gestió de l’entitat i les grans operacions de caràcter econòmic i financer.

Darrera actualització: 03/07/2024