Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 11/2006

Dictamen 11/2006

sobre el Projecte de decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
07/06/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. (Correcció d'errada al DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006)

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
18%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Projecte de decret té per objecte desplegar normativament els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, un dels instruments d’avaluació i seguiment previstos per la Llei 9/2003, de mobilitat, que estableix els mecanismes per a l’avaluació prèvia i el control dels efectes de l’increment potencial de mobilitat que es derivi de la planificació o la implantació de noves activitats.

El decret determina els instruments i els projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estableix el contingut d’aquests i el procediment per a l’elaboració i la tramitació, concreta les obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat i estableix diferents paràmetres que incideixen en aspectes de mobilitat que el planejament urbanístic ha de respectar.

Preveu, així, dues categories d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada:

  1. Els associats a la planificació, que serveixen per establir les xarxes de vianants, bicicletes i transport col·lectiu.
  2. Els associats a implantacions singulars, que han d’avaluar la mobilitat generada d’una manera acurada, preveure l’impacte en les xarxes de mobilitat (vianants, bicicletes, transport col·lectiu i automòbils) i establir les mesures correctores corresponents.

Darrera actualització: 02/05/2024