Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2019 > Dictamen 10/2019

Dictamen 10/2019

sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/10/2019
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
30

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
30
Acceptades pel Govern
18,0
Variacions al Parlament
3,0
Acceptació
70%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions del CTESC referides a la millora de l’accessibilitat dels serveis oferits per l’Administració i d’altres realitzades amb la finalitat de concretar o clarficar alguns aspectes de la norma. El Parlament ha acceptat dues observacions formals i l’observació en què es recomanava establir criteris per motivar l’import de les sancions.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC pensa que la norma objecte de dictamen ha de vetllar pels drets d’accessibilitat digital de totes les persones, amb caràcter general, i de les persones amb discapacitat en particular.

El CTESC considera que entre els serveis que ofereix la Finestreta Única Empresarial s’hauria d’incloure la informació sobre tota la tramitació administrativa necessària per desenvolupar qualsevol activitat. D’altra banda, tenint en compte que la norma configura seqüencialment el procediment de comprovació de requisits materials, el CTESC recomana que cada canvi de situació en el procediment es comuniqui a la persona interessada.

El CTESC recomana que en la regulació de l’identificador únic de l’establiment es prevegi la possibilitat que l’establiment sigui virtual.

Pel que fa a les multes coercitives, el CTESC considera que el rang d’entre 150 i 3.000 euros és molt gran per ser discrecional i que, per tant, calen criteris de proporcionalitat que serveixin per motivar l’import.

El CTESC recomana aclarir la terminologia utilitzada, atès que sembla que un mateix concepte pot tenir diferents significats o bé diferents conceptes el mateix significat.

Darrera actualització: 02/01/2024