Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 25/2006

Dictamen 25/2006

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d’explotació

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
18/09/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d'explotació

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
7,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
58%
Comentaris
La majoria de les observacions a l'articulat que s'han recollit introdueixen aspectes de fons. Només dues fan referència a aspectes formals.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen, el CTESC manifesta que comparteix els principis i la finalitat d’aquest Projecte de decret que regula el contracte global d’explotació en coherència amb allò que estableix la normativa comunitària respecte a la reforma de les polítiques agrícoles per fer front als nous reptes que es deriven de la necessitat d’adequar les explotacions agràries als nous sistemes de gestió i d’explotació. En aquest sentit, valora positivament totes les iniciatives que permetin avançar cap a un nou equilibri territorial que comporti un canvi de les polítiques que han malmès moltes comarques de Catalunya des de la dècada dels anys seixanta i entén que s’hauria d’impulsar una mena de contracte social que consideri la pagesia com un factor d’equilibri i de protecció del territori.

El dictamen també posa de manifest que el CTESC comparteix el caràcter global i integrador d’aquests contractes d’explotació, que han de permetre la racionalització de la gestió dels ajuts per a la modernització del món rural dins de projectes territorials de desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenibles, i considera que el caràcter global dels contractes d’explotació hauria d’implicar més transparència en la gestió dels ajuts públics i un evident benefici per als pagesos com a conseqüència de la necessària agilització i simplificació dels tràmits burocràtics.

El dictamen també manifesta la necessitat que els contractes globals d’explotació es dissenyin en coherència amb les diferents mesures que es van concretar en els pactes territorials per al desenvolupament rural que es van subscriure entre els agents socials i l’Administració, o aquells que es puguin subscriure en el futur, en cada cas a partir de les especificitats diverses que es viuen en el món rural i sempre dins dels objectius de modernització i sostenibilitat esmentats anteriorment. Consegüentment, aquests contractes globals han de tenir presents els projectes i el caràcter propi i específic de les explotacions en cada àmbit territorial. També considera que s’hi haurien de tenir en compte aspectes com ara la producció ecològica i els productes energètics (conreus biocombustibles, biomassa), entre d’altres.

Darrera actualització: 02/01/2024