Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 14/2023

Dictamen 14/2023

sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
23/10/2023
Aprovació
24 a favor, 5 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
1
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Norma aprovada pel Govern: Projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
Norma en tràmit parlamentari.
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera essencial aquest impost pioner per aconseguir l’objectiu de reduir les emissions dels vaixells de gran tonatge seguint el principi europeu de “qui contamina paga”. Per aquest motiu, recomana que en l’article 2 de la norma, que regula l’objecte del tribut, es faci constar que una de les finalitats de l’impost és reduir de manera efectiva les emissions contaminants. D’altra banda considera que l'import de l’impost podria no ser una mesura prou dissuasiva per aconseguir una significativa reducció d'emissions contaminants.

El CTESC recomana que el Govern de la Generalitat traslladi a l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat una proposta perquè estableixi un impost amb característiques similars a nivell estatal per tal d’assegurar la igualtat i la protecció del medi ambient a tot el territori i evitar una competència fiscal a la baixa entre les comunitats autònomes.

El CTESC considera que l’import de la recaptació s’hauria de destinar preferentment a assegurar que els ports afectats per l’impost es dotessin d’infraestructures de subministrament d’electricitat per cable als vaixells, la qual cosa suposaria una oportunitat per modernitzar els ports catalans i millorar la seva competitivitat sobre altres ports de l’entorn. Així mateix, recomana potenciar la bonificació als vaixells amb motor elèctric per tal que els ports catalans siguin un pol d’atracció de vaixells que no contaminin.

El CTESC considera que s’haurien de subscriure convenis de col·laboració entre la Generalitat i les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona amb l'objectiu d'emprendre mesures conjuntes de control i seguiment per a la reducció i prevenció de la contaminació causada per les emissions d’òxids de nitrogen i partícules contaminants dels vaixells que facin escala en aquests ports. A més, aquests convenis hauran de servir també per gestionar les inversions del recapte de l’impost als ports que siguin de titularitat estatal.

Finalment, el CTESC recomana l’elaboració d’un estudi sobre l’afectació de l’impost, tant des del punt de vista ambiental com sobre el tràfic dels ports catalans.

Foment ha presentat un vot particular en el qual fa constar que d’una banda, considera contraproduent l’aprovació d’aquesta figura tributària, i d’altra banda, la considera inadequada perquè podria produir un desviament de l’activitat cap a ports propers fora de Catalunya on no s’apliquen taxes equivalents i podria generar la pèrdua de llocs de treball i de marge d’ingressos dels ports. 

En el cas que s’aprovi aquesta figura tributària, Foment deixa constància d’algunes consideracions que no han estat recollides al Dictamen. Així, Foment recomana eliminar el gravamen sobre la matèria particulada i eliminar el gravamen durant el temps de maniobra i fondeig, atès que la Llei 16/2017, del canvi climàtic no ho preveu. També recomana afegir cinc exempcions a l’impost, un nou supòsit de reducció de la base liquidable i tres noves bonificacions.

Considera que caldria reflectir com es quantificarà la base imposable incloent les taules amb els factors de càrrega dels motors, sense haver de recórrer a la Guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA. També recomana que es creïn coeficients diferents per a les operatives de càrrega i de descàrrega de vaixells tanc/petroliers i que s’elimini el coeficient al fondeig.

Darrera actualització: 03/07/2024