Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 01/2006

Dictamen 01/2006

sobre l'Avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
16/01/2006
Aprovació
Vots particulars
2
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
21

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
21
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
-1,0
Acceptació
38%
Comentaris
La meitat de les observacions recollides són sobre qüestions de redacció de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix la necessitat de donar resposta als nous reptes i demandes de l’atenció sanitària actual i considera convenient la reforma de l’estructura organitzativa de l’Institut Català de la Salut (ICS). Malgrat això, el Dictamen constata que aquesta reforma també és possible en el marc de la Llei actual i discrepa de la necessitat de transformar l’ICS en una empresa pública, atès que aquest canvi no garanteix una millora automàtica del sistema ni en termes d’eficiència i eficàcia, ni en el nivell de satisfacció dels usuaris.

El Dictamen recull el desacord del Consell quant a la previsió de la coexistència de tres tipus de personal (estatutari, funcionari i laboral) i es decanta per l’establiment d’un únic règim, l’estatutari. El CTESC considera també que els agents socials més representatius haurien de participar en els òrgans de direcció i participació de l’ICS.

Vots particulars

Foment constata el seu desacord amb la consideració del Dictamen que demana la participació dels agents socials en l’òrgan de direcció de l’ICS i defensa que la seva participació ha de limitar-se al Consell de Participació. D’altra banda, demana que s’elimini la previsió que conté l’últim paràgraf de l’article 13.4, atès que considera que conté una discriminació positiva respecte a l’ICS i negativa per a altres sectors.

El vot particular de Pimec proposa una redacció alternativa de l’apartat primer de l’article 14 de l’Avantprojecte de llei, que regula la prestació de serveis a càrrec d’un tercer obligat al pagament.

Darrera actualització: 02/01/2024