Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 09/2009

Dictamen 09/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta d'Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d'integració de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
25/05/2009
Aprovació
22 a favor, 5 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 170/2009, de 3 de novembre, pel qual es regula la Junta d'Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d'integració de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
20%
Comentaris
S’ha acceptat una observació referida a fer esment al principi de confidencialitat com a principi rector del procediment arbitral i no s’han acceptat les observacions relatives a la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en aquesta Junta d’Arbitratge i Mediació.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que s’hauria d’incloure el principi de confidencialitat entre els principis que fonamenten el procediment arbitral.

El CTESC considera que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives haurien de formar part, com a vocals, de les seccions d’arbitratge i mediació de contractes de conreu i de contractes d’integració atès que aquests procediments poden afectar a persones treballadores per compte aliena i també a empresaris o empresàries del sector. Es posa de manifest que per dur a terme un bon procediment d’arbitratge i mediació és necessària la participació de tots els agents afectats.

Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on manifesta el seu desacord amb la posició majoritària del CTESC d’incorporar a l’arbitratge i mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en la seva qualitat de representants institucionals de persones treballadores per compte aliè i d’ocupadors.

Darrera actualització: 03/07/2024