Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 01/2016

Dictamen 01/2016

sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de mediació

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
25/01/2016
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
3,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
88%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions del CTESC amb excepció d’aquella que recomanava que en el desglossament de l’import tarifat del taxímetre s’incorporessin explícitament els costos addicionals derivats de la contractació dels serveis de mediació

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En les observacions generals es recomana incloure al preàmbul que aquesta norma ha estat dictaminada pel CTESC i, per tal d’utilitzar un llenguatge no sexista, es recomana substituir la paraula “usuaris” per “persones usuàries”.

Pel que fa als requisits que s’han d’acreditar quan es presenta la comunicació prèvia, el CTESC recomana incloure l’acreditació de tenir habilitat un sistema informàtic (aplicacions per a dispositius mòbils, portal web, etc.) per atendre de manera telemàtica les possibles queixes i les consultes de les persones usuàries quan els serveis s’hagin contractat per aquests mateixos mitjans.

Pel que fa a la facturació, el CTESC considera que s’hauria de desglossar l’import tarifat del taxímetre, incorporant, si escau, els costos addicionals derivats de la contractació i/o negociació dels serveis de mediació.

Darrera actualització: 03/07/2024