Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 16/2023

Dictamen 16/2023

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
04/12/2023
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
11
Observacions a l’articulat
25

Grau d'acceptació

Norma aprovada pel Govern: Projecte de llei de l’Agència Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
25
Acceptades pel Govern
8,0
Variacions al Parlament
Norma en tràmit parlamentari.
Comentaris
El Govern ha acceptat que el Pla estratègic ha de ser objecte de seguiment i avaluació i també ha acceptat introduir a les confederacions com a entitats relacionades amb la prestació de serveis socials i sanitaris. La resta d’observacions acceptades fan referència a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora positivament que aquesta norma prioritzi una atenció integrada i centrada en la persona. En aquest sentit, es valora la prioritat sobre la cura, la inclusió social i l’atenció a les persones en l’entorn domiciliari i comunitari, la promoció de l’autonomia de les persones i la prevenció de les situacions de dependència i risc social des d’un enfocament comunitari. El CTESC considera que aquesta priorització és un aspecte essencial per garantir la qualitat de vida de les persones, la prevenció de les situacions de dependència i les de risc social, i per evitar la sanitarització de l’atenció social.

El CTESC considera que les estratègies i les iniciatives previstes en la norma haurien d’incorporar una perspectiva d’equitat territorial al conjunt de Catalunya, i que la norma hauria de recollir les conclusions de l’Agenda Rural de Catalunya pel que fa a la millora dels serveis assistencials i sanitaris en els entorns rurals.

El CTESC recomana fer esment explícit de les persones en situació de sensellarisme i de les persones amb autisme com a col·lectius de persones destinatàries de l’Agència. 

El CTESC posa de manifest que el model de l’Agència, basat en l’alternança de la titularitat entre el Departament de Drets Socials i el Departament de Salut, si bé és factible, pot presentar dificultats operatives relacionades amb l’estratègia de dos departaments de Govern. 
D’altra banda, no està d’acord en què es faculti el Govern, mitjançant disposició reglamentària, per determinar en el futur l’adscripció permanent de l’Agència a un dels dos departaments esmentats. En aquest sentit, considera fonamental reforçar la idea de continuïtat del treball i agenda de la Agència més enllà de la dependència departamental.

El CTESC recomana que es concreti l’abast competencial de l’Agència, particularment en relació amb les facultats de gestió, per tal d’especificar les seves competències i garantir una gestió eficient dels serveis i programes.  

El CTESC indica que s’haurien d’incloure com a objectius de l’Agència, d’una banda, la promoció de l’apoderament i corresponsabilitat de les persones i la ciutadania i, de l’altra, la millora de l’experiència de les persones, les seves famílies i entorn de cures. També proposa incloure com a funció de l’Agència la promoció de l’harmonització de les condicions laborals de les persones professionals dels sectors social i sanitari.

El CTESC reclama la  participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en els òrgans de governança de l’Agència. També considera que en el Consell de Direcció hi han de ser presents representants dels departaments en matèria d’educació, d’execució penal, de finances i de treball. Pel que fa al Consell General, que té atorgades funcions consultives, el CTESC considera que també hauria de realitzar el seguiment i monitorització de l’Agència.

En relació amb el Pla estratègic d’atenció integrada social i sanitària, el CTESC recomana que s’especifiqui el termini per a l’elaboració del primer Pla i que s’incorpori alguna referència al seu seguiment i la seva avaluació.

Finalment, el CTESC reclama un finançament adient per poder donar resposta al desplegament de l’Agència.

El Dictamen conté un vot particular conjunt de La Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, mitjançant el qual reclamen la participació del Tercer Sector Social i del cooperativisme de salut al Consell de Direcció i als altres òrgans de governança de l’Agència.

Darrera actualització: 24/04/2024