Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 08/2006

Dictamen 08/2006

sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/04/2006
Aprovació
Vots particulars
1
Observacions generals
12
Observacions a l’articulat
60

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
60
Acceptades pel Govern
20,8
Variacions al Parlament
0,5
Acceptació
36%
Comentaris
El Govern ha estat qui ha recollit les propostes. El Parlament les ha ratificat i, només en una de les observacions, ha recollit el sentit de l'observació però li ha donat un altre redactat.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que aquest Avantprojecte és una norma conjuntural i reglamentadora de tot el referent a obres subterrànies, i valora positivament la regulació de les mesures per garantir-ne el seguiment i la supervisió, però constata un desequilibri pel que fa al conjunt de l’obra pública, que és la finalitat de la norma.

D’altra banda, constata que aquesta norma no ha tingut present la situació real de la major part de les administracions locals catalanes ja que, si s’han d’atenir a l’entrada en vigor i al dret transitori que estableix la norma, les administracions locals no disposen de mecanismes i recursos necessaris per donar compliment a les exigències tècniques i tecnològiques que s’hi estableixen.

El CTESC valora positivament les mesures que inclou aquesta norma, encaminades a reduir el nombre de modificacions d’un estudi o projecte que ja hagin estat aprovats. També remarca que caldria fer constar les formes de pagament de les obres executades amb l’objecte de reduir la morositat de les administracions públiques i l’encariment consegüent de l’obra pública.

Vot particular

Foment del Treball formula un vot particular al Dictamen per manifestar el seu desacord sobre la regulació que estableixen els articles 29 i 30 de la norma, referits a les unions temporals d’empreses, ja que consideren que limiten els drets constitucionals de llibertat d’empresa.

Darrera actualització: 24/04/2024