Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 10/2020

Dictamen 10/2020

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
02/11/2020
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern no ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. Dues de les observacions fan referencia a ampliar terminis i les altres dues són concrecions a la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera escaient aquest desenvolupament reglamentàriament ja que aporta més seguretat jurídica davant la interpretació de la llei i concreta aspectes que fins ara generaven criteris d’aplicació dispars. També considera que l’aplicació del reglament suposarà una major transparència en l’acció pública i facilitarà l’accés a la informació al conjunt de la ciutadania.

El CTESC valora que en el reglament s’especifiquin en un llistat tancat les obligacions de transparència activa que són exigibles a les entitats privades.

En les observacions a l’articulat, el CTESC proposa que s’allargui de 10 a 20 dies el termini del qual disposa la persona física o jurídica per facilitar la informació i també proposa una modificació a la norma per tal de remarcar la confidencialitat de les persones sol·licitants d’accés a la informació.

Darrera actualització: 03/07/2024