Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 06/2023

Dictamen 06/2023

sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
27/03/2023
Aprovació
28 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
0
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
19

Grau d'acceptació

Norma aprovada pel Govern: Projecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
18
Acceptades pel Govern
11,0
Variacions al Parlament
Norma en tràmit parlamentari.
Comentaris
El Govern ha acceptat observacions que clarifiquen i fan més entenedor el text de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

L’Avantprojecte de llei remet a una llei que està en elaboració, tot just en la fase de consulta prèvia, per determinar els organismes que tenen la consideració d’independents. El CTESC recomana que l’Avantprojecte de llei determini aquests organismes, per exemple en una disposició transitòria, per poder saber a quins organismes s’està referint.

El CTESC també considera que la referència als centres amb règim d’autonomia econòmica és indeterminada i recomana que es determini a quins centres es refereix.

El CTESC assenyala que s’hauria d’especificar si els límits màxims de les operacions d’endeutament fixats en la normativa corresponent es refereixen a l’agregat de les operacions concertades per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional o si els límits s’han d’establir per a cada una de les entitats que componen el sector públic institucional.

El CTESC manifesta que el departament competent en matèria de tresoreria no hauria de realitzar subscripcions d’operacions a curt termini d’adquisició temporal d’actius financers amb rendiment variable.

El CTESC considera que quan la norma fa referència al sector públic de la Generalitat hauria de fer referència al sector públic institucional de la Generalitat i quan es fa referència a la Generalitat s’hauria de fer referència a l’Administració de la Generalitat, en coherència amb el que estableix la norma sobre què constitueix la Tresoreria de la Generalitat.

També s’han realitzat d’altres observacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 03/07/2024