Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 08/2008

Dictamen 08/2008

sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/03/2008
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
67%
Comentaris
Es recullen les dues observacions de tipus formals i no es recull l’observació que feia referència al contingut de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

L’observació principal que el CTESC ha posat de manifest en aquest dictamen és que considera que s’hauria d’habilitar el registre per a què es pugui incorporar, de forma voluntària i d’acord amb els agents socials, més dades de les que estableix la norma per així poder obtenir una major informació. En aquest sentit, i de manera complementària a la seva funció de registre, es considera que el sistema hauria de permetre l’explotació de les dades a efectes estadístics.

Darrera actualització: 02/05/2024