Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007 > Dictamen 18/2007

Dictamen 18/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
03/12/2007
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
11
Observacions a l’articulat
41

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
41
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
9,5
Acceptació
35%
Comentaris
Alhora de fer la valoració no s’ha comptat una observació ja que es referia a un article que ha estat suprimit. El Parlament ha acceptat 10,5 observacions i 1 que havia estat acceptada pel Govern s’ha suprimit l’article

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen considera que la promulgació de la Llei de seguretat industrial és innecessària atès que la normativa existent actualment ja garanteix la seguretat industrial; assenyala que produeix un cost econòmic que no és equivalent amb el nivell de seguretat industrial que es vol introduir; i posa de manifest que l’Avantprojecte de llei dóna lloc a una normativa confusa i heterogènia que pot produir efectes contraproduents.

En la mateixa línia, el dictamen considera injustificada i innecessària la creació de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. Sense perjudici d’aquesta consideració prèvia, el dictamen posa de manifest aspectes concrets de la regulació de l’Agència. Així, es pronuncia en contra de la configuració d’aquesta com un ens sotmès al dret privat.

El dictamen fa diverses consideracions en relació amb la composició, funcions i reunions dels òrgans col·legiats de l’Agència (Consell Rector i Consell Assessor) i en relació amb el seu règim econòmic i financer i a les taxes que es regulen a través de l’Avantprojecte de llei que es dictamina.

D’altra banda, al dictamen, s’hi considera positiva la previsió de la connexió telemàtica de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial amb els operadors de la inspecció.

Finalment el dictamen constata que l’Avantprojecte de llei conté excessives remissions al desenvolupament reglamentari i que aquest fet podria resultar incongruent amb la seguretat que pretén aconseguir la llei. Proposa que, en qualsevol cas, s’estableixi un termini per procedir al desenvolupament reglamentari.

Darrera actualització: 24/04/2024