Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 11/2022

Dictamen 11/2022

sobre l'Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/09/2022
Aprovació
24 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
15

Grau d'acceptació

Norma aprovada pel Govern: Projecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
15
Acceptades pel Govern
8,0
Variacions al Parlament
Norma en tràmit parlamentari.
Comentaris
El Govern ha acceptat, bàsicament, les observacions referides a qüestions formals de la norma i sobre l’ús no sexista del llenguatge.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC remarca la importància de fer un ús no sexista del llenguatge i recomana substituir certes expressions al llarg del text normatiu per mantenir un llenguatge més inclusiu. També recomana modificar algun paràgraf de l’exposició de motius on s’expliquen els esforços que s’han fet al llarg del procés de codificació per normalitzar el llenguatge i visibilitzar les dones i els models familiars actuals.

D’altra banda, recomana modificar en l’exposició de motius la referència que es fa a la discapacitat per posar de manifest que poden concórrer múltiples condicions físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials permanents que interfereixen en el desenvolupament de la vida i la inclusió en l'entorn social. A més, el CTESC recomana que quan es fa referència al “principi d’igualtat” s’afegeixi sempre “i no discriminació”.

També s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.

Darrera actualització: 02/05/2024