Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 03/2023

Dictamen 03/2023

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
06/02/2023
Aprovació
28 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
1
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
17

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC considera que prèviament a l’elaboració d’aquesta norma hauria estat necessari realitzar una negociació i debat sobre el model de funció pública i d’ocupació pública amb tots els actors socials i polítics implicats ja que l’Escola d’Administració Pública (EAPC) haurà de donar servei a aquest model de funció i ocupació pública.

L’objectiu de l’Avantprojecte de llei és convertir l’Escola d’Administració Pública en l’eix vertebrador del sistema de formació de totes les administracions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic, per aquest motiu, el CTESC considera, d’una banda, que les entitats del sector públic de la Generalitat haurien de tenir accés directe als serveis de l’EAPC, especialment pel que fa a la formació i, d’altra banda, que la norma hauria d’especificar el contingut mínim dels acords que l’Administració local ha d’establir amb l’EAPC per tal d’accedir als seus serveis, tant respecte de l’abast dels serveis com de les condicions de finançament.

El CTESC considera que la regulació de les funcions de l’EAPC s’hauria de sistematitzar en tres apartats. En un primer apartat s’haurien de regular les funcions en l’àmbit de l’Administració de Generalitat i del seu sector públic. En un segon apartat s’haurien de regular les funcions referides als ens locals. Finalment, en el tercer apartat s’haurien de recollir la resta de funcions de l’EAPC.

El CTESC considera convenient que les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya cooperin amb l’EAPC en programar cursos formatius i en aquelles altres matèries que constitueixin les finalitats de l’EAPC i considera necessari que formin part del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública.

El CTESC recomana que la direcció de l’EAPC tingui un caràcter col·legiat i considera que la formació dels càrrecs electes del ens locals de Catalunya no correspon a l’EAPC.

El CTESC recomana que es posi un termini per a l’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei.

Darrera actualització: 03/07/2024