Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 21/2010

Dictamen 21/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/04/2010
Aprovació
27 a favor, 1 en contra, 7 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
30

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
30
Acceptades pel Govern
14,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
47%
Comentaris
El Govern ha acceptat un conjunt d’observacions de caràcter tècnic en les que es sol·licitava, en diferents articles i per diferents continguts, més concreció de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

A les observacions generals es posa de manifest i es lamenta que l’Avantprojecte de la Llei 11/2009, que el Projecte de decret objecte del present dictamen desenvolupa, no va ser objecte de dictamen del CTESC.

Així mateix, en relació amb el règim de llicència municipal, es recomana que es tingui en compte la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de transposició de la Directiva de Serveis, que té caràcter de llei bàsica.

Entre les observacions a l’articulat destaquen les que proposen concretar un termini per a que els establiments oberts al públic ja autoritzats a l’entrada en vigor de la norma objecte de dictamen puguin seguir en funcionament fins i tot si compleixen amb alguna de les seves determinacions i les que, en referència al sistema automàtic de control d’aforament, proposen augmentar el termini per a la seva instal·lació i posada en funcionament i es recomana que s’aclareixi que aquest sistema exclou la possibilitat d’identificar les persones.

D’altra banda,es recomana establir en 750 persones d’aforament el límit a partir del qual s’ha de comptar amb un vigilant de seguretat i que les limitacions d’accés dels menors d’edat a un bar musical s’estableixin en funció de l’horari i que la prohibició de consum d’alcohol sigui d’aplicació a totes les persones, majors o menors d’edat.

Així mateix, el CTESC considera que, en el procediment de tramitació de les llicències municipals, la manca de resolució dins de termini ha de tenir efectes positius.

Altres observacions, amb la finalitat de racionalitzar o simplificar l’activitat administrativa, recomanen revisar determinats terminis o tràmits.

Altres observacions fan notar la manca de determinació de diversos articles que faculten l’Administració per adoptar mesures provisionals prèvies i mesures provisionals immediates així com per la tipificació com a falta greu.

Finalment, es recomana aclarir la redacció de diversos articles.

Darrera actualització: 03/07/2024