Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 14/2013

Dictamen 14/2013

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
16/09/2013
Aprovació
28 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
10
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
50%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions sobre coherència interna del contingut de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En les observacions generals, el CTESC considera convenient que, estant en tràmit la creació d’un Registre estatal de professionals sanitaris, es garanteixi la coordinació d’ambdós registres i també recomana que se substitueixin les referències a “ram de la malaltia” per “ram de la salut”.

En les observacions a l’articulat, d’una banda es fan observacions de caràcter tècnic per la millora de la redacció del Projecte de decret.

D’altra banda, altres observacions van en la línia d’aclarir que el Registre de professionals sanitaris de Catalunya és l’òrgan responsable de comunicar al Registre Estatal de professionals sanitaris les dades necessàries per al manteniment i desenvolupament del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut.

El CTESC considera que caldria afegir entre les finalitats del Registre la d’informar als ciutadans i ciutadanes que ho desitgin de les dades dels professionals sanitaris que es determinen com a públiques.

El CTESC considera que caldria afegir la possibilitat d’inscriure’s voluntàriament per a les persones no inscrites en cap col·legi ni associació de professionals sanitaris de Catalunya però amb titulació que permet exercir alguna de les professions sanitàries.

Finalment, el CTESC recomana aclarir la delimitació de les competències sancionadores en funció de l’import de la sanció.

Darrera actualització: 02/01/2024