Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 07/2020

Dictamen 07/2020

sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
15/06/2020
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
17
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Acord GOV/92/2020, de 14 de juliol, pel, qual s’aprova el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
8
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
63%
Comentaris
El Govern ha acceptat observacions referides a incloure els agents socials en els processos participatius sobre un nou sistema tarifari i a l’Observatori de Mobilitat

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix tant els objectius estratègics com els objectius específics que pretén assolir la nova proposta de pdM davant els grans reptes socials, ambientals i econòmics que s’han d’afrontar a curt termini. També destaca que part de les mesures del pdM poden tenir capacitat per reactivar el funcionament normalitzat de la societat i de l'activitat productiva durant la sortida de l'episodi de crisi generat per la COVID-19 i recomana que es prioritzin les mesures del pdM amb més capacitat per contribuir a la superació de l'actual crisi.

El CTESC valora l'ampliació de l'àmbit territorial del pdM en relació amb la planificació anterior i considera que s’hauria de realitzar una avaluació detallada dels resultats del pdM 2013-2018 i que aquesta avaluació s’inclogués en la documentació de la proposta actual.

El CTESC proposa revisar els objectius i les mesures per tal d'incrementar la quota modal del transport de mercaderies per ferrocarril, també considera que s’haurien de potenciar els desplaçaments en bicicleta i considera poc ambiciosos els objectius de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle. D’altra banda reconeix la necessitat de la implantació de la T-Mobilitat, però també proposa definir un nou sistema tarifari a partir d'un procés participatiu.

També considera important que s’aposti per la figura del gestor de mobilitat, però considera que caldria una reflexió específica sobre l'àmbit idoni on cal situar-lo (gran empresa, polígon d'activitat econòmica, agrupació de polígons o corredor de mobilitat).

El CTESC proposa la incorporació dels agents socials tant en la governança del pla com en l’Observatori de Mobilitat.

El CTESC recorda la necessitat de garantir un model de mobilitat accessible que asseguri els desplaçaments de les persones amb discapacitat en tota la xarxa de transports. Considera necessari vetllar per l'accessibilitat universal en la senyalització i en la informació, tant en les campanyes d'informació i difusió sobre la xarxa de transport com en les pàgines web i aplicacions mòbils. També recomana que per garantir una mobilitat inclusiva es tingui en compte la formació del personal de la xarxa de transports en les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat, la qual hauria de ser dissenyada i implementada en col·laboració amb les entitats representatives del sector.

Darrera actualització: 03/07/2024