Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2021 > Dictamen 03/2021

Dictamen 03/2021

sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
15/03/2021
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
16

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 321/2021, de 20 de juliol, del consell Català de Cogestió Marítima.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
16
Acceptades pel Govern
10,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
63%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a ampliar i concretar les funcions de la Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular. També ha recollit incloure com a membres del Ple dos representants de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya i dos representants de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC constata que la composició del Ple de Consell Català de Cogestió Marítima no respecta els criteris establerts en el Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regulen la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. Per aquest motiu es demana una reformulació en la composició tant del Ple com del Comitè Permanent afegint quatre vocalies, dues en representació de les organitzacions sindicals més representatives i dues en representació de les organitzacions empresarials més representatives.

El CTESC recomana, d’una banda, definir amb major claredat el nombre de vocalies en representació de l’Administració de la Generalitat i, d’altra banda, proposa que en la composició del Comitè Permanent s’estableixi que els membres designats per les comissions sectorials no ho siguin en representació de l’Administració.

El CTESC també considera que s’hauria d’aclarir la tipologia de la representació dels agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, que en aquesta representació s’hauria d’afegir el sector dels comercialitzadors de peix i que s’hauria d’explicitar que els representants del sector de la pesca són les confraries de pescadors i llurs federacions.

El CTESC considera que s’hauria d’afegir com a funció de la Comissió Sectorial d’Economia Blava i Bioeconomia el fomentar les activitats econòmiques derivades de la cria i cultiu de les espècies autòctones locals. També recomana afegir i concretar funcions de la Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular, com ara elaborar propostes i fer-ne el seguiment en relació amb mesures d’adaptació al canvi climàtic, proposar mesures de preservació i regeneració, mitigació i adaptació després d’analitzar i avaluar els impactes en el medi ambient marí, i elaborar propostes i recomanacions, amb criteris objectius i científics, per lluitar contra la sobreexplotació i el malbaratament de matèries primeres procedents del medi marí.

Darrera actualització: 24/04/2024