Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 13/2015

Dictamen 13/2015

sobre el Projecte de decret de formació sanitària

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
25/05/2015
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
43%
Comentaris
Dues de les observacions acceptades pel Govern fan referència als principis d’actuació de l’administració sanitària i s’accepta incloure la referència a la promoció de la salut, la prevenció, la rehabilitació i l’atenció precoç i afavorir la formació en coneixements sobre discapacitat i trastorn mental.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que la gestió de qualitat en els serveis de salut ha de comptar amb professionals sòlidament formats, tant en l'esfera tècnica com en les habilitats (les capacitats comunicacionals, les relacions interpersonals, etc). També es considera que aquest sistema de formació s’ha d’enfocar cap a la promoció de la salut i l’orientació a la prevenció i la rehabilitació.

En el Dictamen es posa de manifest que en la formació sanitària especialitzada cal introduir mesures per formar i sensibilitzar els professionals de la salut amb relació a determinats col·lectius amb necessitats específiques, com són, entre d’altres, les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, o les persones nouvingudes.

D’altra banda, es recomana informar, en l’oferta de places de formació especialitzada, d’una banda, de l’accessibilitat del centre docent i, de l’altra, d’aquelles places que incorporen elements de formació en l’atenció a col·lectius amb necessitats especifiques.

El CTESC considera que la designació del cap d’estudis ha de ser per un període temporal de 4 anys, renovable si supera els mecanismes d’avaluació. Es recomana concreció en les causes de revocació de l’acreditació de tutor/a i concreció en el perfil i les funcions del col·laborador docent, coordinador docent i del personal tècnic de suport a la formació.

Darrera actualització: 03/07/2024