Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 09/2010

Dictamen 09/2010

sobre l'Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
25/01/2010
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
21

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El CTESC posa de manifest que aquest Avantprojecte de llei que, entre d’altres qüestions, té per objecte regular el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, encara està pendent de negociació, com és preceptiu, en la Mesa Sectorial. Considera que l’Avantprojecte de llei recull de manera insuficient aspectes fonamentals de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, entre d’altres, la carrera professional o la promoció horitzontal. Així mateix, considera que manca un desenvolupament específic de prevenció de riscos laborals en intervencions i assistències urgents.

El CTESC recomana que es determini l’adaptació dels plans d’autoprotecció de les empreses a les disposicions de l’Avantprojecte de llei i considera que l’aplicació d’aquesta norma no hauria de produir un minoració en els recursos humans destinats a situacions d’emergència ja existents en l’àmbit de l’empresa. D’altra banda considera que s’haurien de fixar les garanties pel que fa al manteniment de l’entrenament i ensinistrament del personal dels equips d’intervenció, així com garantir la seva formació adequada.

Es fan diverses consideracions especifiques en temes de personal com ara aclarir el sistema d’accés a una determinada escala, acotar les funcions de determinat personal, la necessitat de regular l’assoliment d’un nivell òptim de coneixements i experiència per accedir a determinades categories.

Es recomana que el principi d’obediència deguda es pugui modular en cas que es produeixi una situació excepcional que comporti un greu risc. També es recomana que es desenvolupi per reglament el que s’ha d’entendre per situacions de risc o emergència, l’exigència de mobilitzar el personal i el fet d’estar localitzable i disponible. Finalment, es recomana l’aclariment d’algunes qüestions del règim disciplinari.

Darrera actualització: 02/05/2024