Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 13/2008

Dictamen 13/2008

sobre el Projecte de decret sobre la valorització d’escòries siderúrgiques

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/04/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
57%
Comentaris
No han estat acceptades dues observacions referides a disminuir els terminis per resoldre sol·licituds presentades pels administrats

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es valora positivament qualsevol regulació que respongui a la valorització d’un residu i que ajudi a minimitzar el seu impacte sobre l’entorn. Es considera positiu que la present norma augmenti les possibilitats de valorització de les escòries siderúrgiques respecte a les expressades a l’Ordre de 15 de febrer de 1996, que tracta de la valorització d’escòries en general.

D’altra banda es considera que, tenint en compte el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya, als residus d’obra civil que provenen de la valorització de les escòries siderúrgiques i que són material sobrant d’aquesta obra civil, se’ls hauria d’aplicar un procediment de tractament sostenible.

També es considera convenient que s’especifiquin les condicions de seguretat en les que s’ha de fer l’emmagatzematge de les escòries, ja que la norma permet, en determinats caos, que s’emmagatzemin per un termini no superior a 12 mesos.

Darrera actualització: 03/07/2024