Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 09/2008

Dictamen 09/2008

sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
27/03/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
29%
Comentaris
Les 7 observacions realitzades són de tipus formal i se’n recullen 2. No s’han produït variacions en el Parlament, respecte a les observacions del CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En aquest dictamen, el CTESC valora positivament que l’Avantprojecte de llei reguli com una de les funcions de l’Autoritat Catalana de la Competència l’elaboració de l’informe de regulació. Aquest informe de regulació consisteix a informar ex-ante i/o ex-post, la regulació sectorial i els seus efectes directes o indirectes sobre la competència.

També es considera positiu el reforçament que es fa del principi de transparència ja que s’estableix la publicació de tots els informes que elabori l’Autoritat Catalana de la Competència.

D’altra banda, es posa de manifest que cal afavorir el principi de concurrència propi de la contractació en el sector públic. En aquest sentit, es considera convenient incorporar com a un dels objectius de l’Autoritat Catalana de la Competència, regulats en l’article 2.1, la valoració, a instància de part, dels efectes que sobre la competència es puguin derivar dels plecs de condicions de contractació realitzats per l’administració pública de Catalunya i pels ens locals.

Darrera actualització: 02/05/2024