Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 28/2014

Dictamen 28/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
10/11/2014
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
3
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
14

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
14
Acceptades pel Govern
11,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
79%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. Tot i que no s’han recollit les observacions relatives a regular amb més precisió el vot per correu i a incorporar determinades conductes susceptibles de ser sancionades. No hi ha hagut cap variació en el tràmit parlamentari

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

L’observació general és de caràcter tècnic. Pel que fa a les observacions, a l’articulat es pot destacar la que recomana que, per facilitar la participació dels electors, es redueixi el nombre mínim d’electors censats per poder constituir una mesa electoral en el municipi o nucli de població; la que considera que s’hauria de regular expressament determinades conductes sancionables; i la que proposa que els béns, drets i obligacions que corresponen a les cambres agràries es traspassin, a benefici d’inventari, a la Fundació de la Pagesia de Catalunya.

Vots particulars

En el vot particular, la Unió de Pagesos indica que comparteix en gran mesura el Dictamen del CTESC, però que no el pot recolzar integrament, atès que consideren que un dels aspectes essencials de qualsevol procés electoral és determinar les persones que poden ser electors i el Dictamen no recull la recomanació d’establir un paràmetre de professionalitat per a les persones jurídiques equiparable a l’exigit a les persones físiques.

La JARC indica en el seu vot particular que dóna suport al Dictamen consensuat que ha emès el CTESC, si bé vol deixar constància que considera necessari que aquesta Llei mantingui totes les garanties i previsions d’un procés electoral i que, a manca d’una Llei electoral catalana, conservi com a supletòria la Llei orgànica de règim electoral general. També posa de manifest que el procés que regula l’Avantprojecte i el previst per l’Estat espanyol en cap cas poden ser simultanis, atès que molts dels aspectes no són equivalents, com el cens o, fins i tot, les meses que s’han de constituir. Finalment, es considera que per tal de reflectir la variació del suport que té cada organització en l’exercici efectiu de la representativitat és més adient el termini de quatre anys per a la celebració d’eleccions que el proposat per la norma. PIMEC s'ha adherit a aquest vot particular.

Foment del Treball i Fepime consideren que la representativitat atorgada a les organitzacions professionals agràries mitjançant el procés electoral que regula l’Avantprojecte pot ser complementària, però en cap cas excloent dels interessos d’altres associacions que no participin en aquest procés electoral. També consideren que seria convenient completar la definició de les organitzacions professionals agràries fent referència a la Llei 19/1977.

Darrera actualització: 02/01/2024