Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 32/2008

Dictamen 32/2008

sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/12/2008
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
12
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
8%
Comentaris
S’ha acceptat una observació que recomanava la redacció d’un determinat article tenint en compte l’establert a la Llei de l’habitatge

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que l’augment dels espais comuns i de la superfície de les habitacions, en els habitatges, i l’increment d’espais comunitaris i nous requeriments en escales i ascensors, en els edificis, comportarà la necessitat de més m2 per les mateixes funcions i, alhora, una reducció de metres útils de superfície construïda que és la que determina el preu final de l’habitatge amb protecció. Per això, el CTESC considera que les condicions d’habitabilitat que s’estableixen en aquest Projecte de decret afecten la viabilitat de les promocions d’habitatges amb protecció oficial.

En el Dictamen es valora positivament que el Projecte de decret concreti un estàndard mínim de superfície per persona en els habitatges, perquè pot contribuir a evitar el fenomen negatiu de la sobreocupació d’habitatges, tot i que es considera que el mínim de 20 m2 de superfície útil d’un habitatge per a dues persones és insuficient.

També es considera oportú que el Projecte de decret estableixi l’obligatorietat que els habitatges usats disposin de la cèdula d’habitabilitat quan es procedeixi a la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, per tal de garantir la qualitat i condicions d’habitabilitat del parc d’habitatge construït i contribuir a eradicar del mercat els infrahabitatges.

Les observacions a l’articulat són majoritàriament a l’annex I que tracta de les condicions d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció. Es proposa mantenir com alçada a partir de la qual es compten els metres útils, la d’1,50 m., que és la que s’utilitza als planejaments generals. També es proposa que el valor mitjà d’alçada mínima de 2,50 m. pel cas de cobertes inclinades sigui aplicable a la resta de casos.

Darrera actualització: 24/04/2024