Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007 > Dictamen 05/2007

Dictamen 05/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
07/05/2007
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
11
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
39%
Comentaris
El Parlament ha recollit dues observacions, una de contingut formal i una de contingut material, que el Govern no va tenir en consideració

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen valora positivament els principis que inspiren la llei en la mesura en què els criteris de prioritat en la gestió de residus establerts en la nova guia es fonamenten en la reducció, reutilització, recollida selectiva i reciclatge entre altres, sense descartar la valoració energètica tot potenciant la seva eficiència; en aquest sentit s’ha sol·licitat la incorporació del principi d’eficiència de la norma.

El dictamen també recorda la necessitat de millorar les accions inspectores a les instal·lacions i a les empreses gestores i la necessitat de millorar també el flux d’informació a la ciutadania pel que fa als productes que es posen al mercat i a la seva reciclabilitat, així com també millorar, a les plantes de tractament de residus, els sistemes de formació, informació i comunicació entre els treballadors i la direcció.

Pel que fa als sòls històricament contaminats, es destaca la necessitat d’acotar les càrregues dels titulars actuals de la instal·lació pel que fa a l’obligació de restaurar els sòls contaminats.

Darrera actualització: 24/04/2024