Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 07/2016

Dictamen 07/2016

sobre l'Avantprojecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
09/09/2016
Aprovació
17 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
1

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
1
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
100%
Comentaris
El Govern ha acceptat l’observació del CTESC en què proposava que s’afegís a la norma que el desplegament reglamentari s’hauria de fer en un termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei. No hi ha hagut variació al Parlament.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

A l’observació general el CTESC valora de forma positiva l’objectiu d’assolir a Catalunya, amb càrrec a fons públics, la universalització i homogeneïtzació dels nivells d’accés a l’assistència sanitària i la recuperació d’un dret.

A l’observació a l’articulat proposa afegir, a la disposició final segona, que l’aprovació de les disposicions reglamentàries es faci en un termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei, atesa la necessitat recollida, entre d’altres, a l’article 2.3.

Darrera actualització: 03/07/2024