Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007 > Dictamen 16/2007

Dictamen 16/2007

sobre l’Avantprojecte de llei reguladora del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/11/2007
Aprovació
15 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
30

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

En aquest dictamen es valora positivament el fet que es reguli aquest àmbit ja que fins ara el sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge estava regulat per un Reglament, de caràcter provisional, vigent des del 1999.

També es considera positiu que s’estableixin com a drets i obligacions de les entitats col·laboradores l’ajustar-se als terminis legalment establerts per a la realització dels controls o actuacions i emissió dels corresponents certificats, actes o informes.

D’altra banda, es posa de manifest el dubte que sorgeix a l’hora de regular conjuntament les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient i d’habitatge, en el cas d’una eventual reestructuració dels departaments de la Generalitat, el fet que aquestes matèries depenguessin de diferents Departaments podria generar confusió a l’hora de determinar l’òrgan competent.

En el dictamen, s’hi proposa que es regulin mecanismes concrets d’intervenció per si es dóna el cas que en un determinat àmbit no s’hagi acreditat cap entitat col·laboradora. Es fan diverses observacions sobre la consideració que el silenci administratiu ha de ser positiu.

En el dictamen, s’hi fan diverses observacions merament tècniques amb la voluntat d’aconseguir una millor comprensió de la norma.

Darrera actualització: 03/07/2024