Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 08/2020

Dictamen 08/2020

sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
23/07/2020
Aprovació
Vots particulars
1
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
El Govern ha acceptat una observació referida a qüestions formals de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Darrera actualització: 02/05/2024