Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 05/2022

Dictamen 05/2022

sobre el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/02/2022
Aprovació
30 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
21

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 312/2022, de 2 de novembre, sobre la producció agroalimentària ecològica

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
11,5
Variacions al Parlament
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions referides a escurçar terminis per resoldre i als efectes estimatoris del silenci administratiu.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que l’exigència a les persones físiques titulars d’explotacions agràries de relacionar-se exclusivament de forma electrònica en les seves tramitacions amb el Consell Català de Producció Agroalimentària Ecològica (CCPAE) suposa un tracte discriminatori per a les persones que no tenen accés i/o disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris i recomana eliminar aquesta exigència.  D’altra banda, per tal de reduir la bretxa digital, el CTESC també recomana que s’assisteixi i s’orienti aquests operadors en l’ús dels mitjans electrònics i es reforci la Xarxa de Suport a l’Administració Digital.

El CTESC no està d’acord amb el silenci administratiu negatiu regulat en la norma i considera que la manca de resolució expressa per part de l’Administració hauria de tenir efectes estimatoris de la sol·licitud.

El CTESC considera excessiu el termini de què disposa l’Administració per donar resposta a les sol·licituds d’exempcions a les normes de producció ecològica. També considera excessiu el termini de què disposa el CCPAE per notificar als operadors l’atorgament de la certificació o el termini per comprovar el compliment dels requisits mínims d’etiquetatge així com l’ampliació del termini per motius de complexitat de l’expedient. El CTESC considera que tots aquests terminis s’haurien d’escurçar significativament.

El CTESC recomana que, abans d’elaborar i aprovar les normes tècniques de la producció agroalimentària ecològica i d’establir els criteris per a l’aplicació correcta de la normativa vigent de producció agroalimentària ecològica, l’autoritat competent garanteixi la realització d’una consulta prèvia a les entitats més representatives del sector agrari i de les persones consumidores.

El CTESC considera que el CCPAE hauria de tenir com a funció pública la de donar suport al departament competent en matèria de consum pel que fa a la inspecció dels establiments minoristes no sotmesos al règim de control i certificació del CCPAE i hauria de poder efectuar la inspecció i el control oficial d’establiments minoristes que comercialitzen producte ecològic.

El CTESC considera que els membres de la junta rectora haurien de tenir dret a ser assistits en les reunions de la junta rectora per un assessor independent designat per ells mateixos.

El CTESC recomana que el conveni de col·laboració que s’ha de dur a terme entre el CCPAE i l’Oficina de Gestió Empresarial es realitzi en el termini màxim d’un any.

Darrera actualització: 24/04/2024