Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 27/2010

Dictamen 27/2010

sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d'ús turístic

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
31/05/2010
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
56%
Comentaris
Al realitzar el còmput de les observacions no s’han tingut en compte dos observacions que feien referència a l’article 6 de la norma, ja que aquest article ha estat modificat i amb la nova redacció no tenen sentit les observacions del CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera convenient regular els habitatges d’ús turístic a través d’una norma específica i considera que el Projecte de decret pot fomentar la transparència del sector, clarificar l’activitat dels intermediaris dels habitatges d’ús turístic i donar garanties als veïns i pot ser útil per ordenar els usos dels habitatges turístics i evitar-ne una explotació il·legal.

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret hauria de desenvolupar amb més detall les exigències tècniques i formals mínimes dels habitatges que es destinen a ús turístic, així com les exigències del servei que presten els operadors, de manera que aquestes siguin homogènies a tot el territori català.

El CTESC recomana al Govern la inclusió en el Projecte de decret d’un o més articles que defineixin el model contractual per als habitatges d’us turístic, així com la normativa que els regula, i els drets i deures de propietaris i usuaris.

Darrera actualització: 03/07/2024