Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 31/2008

Dictamen 31/2008

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF Annex II PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
15/12/2008
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
14
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
0,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
6%
Comentaris
Només s’ha acceptat una part d’una observació però en lloc de suprimir el redactat tal i com proposava el CTESC s’ha modificat agafant el sentit de l’observació

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC, d’una banda, constata l’interès que pot tenir aquesta acreditació, ja que pot ser un incentiu per a que la ciutadania adquireixi coneixements en tecnologies de la informació i comunicació i, de l’altra, posa de manifest que la voluntat expressada en l’exposició de motius no es desenvolupa suficientment en l’articulat.

En el Dictamen es recomana una major simplicitat en les estructures organitzatives, atès que existeix l’Institut Català de Qualificacions Professionals es considera que hauria de ser aquest organisme, i no una estructura paral·lela, qui regís el sistema d’acreditacions de competències i es recomana que la gestió l’efectuï un organisme interdepartamental, com ara l’organisme rector de la Formació Professional Integrada. També es posa de manifest que hi hauria d’haver un servei d’inspecció per supervisar el funcionament del sistema.

El CTESC considera que l’acreditació d’àmbit exclusivament de Catalunya dificultarà la seva viabilitat, per la qual cosa es recomana la connexió amb àmbits més generals i que pugui ser transferible a nivell europeu. També es considera que les competències digitals acreditades haurien de ser transferibles al sistema educatiu i de formació professional, i que s’hauria de reforçar l’oferta formativa per a persones adultes en aquesta matèria. Es considera que l’establiment d’una taxa per a l’acreditació de competències en TIC és contraproduent i inadequat.

En les observacions a l’articulat es proposa substituir alguns conceptes com ara “nivell” o “certificat” per algun sinònim a fi i efecte que no provoqui confusió amb els mateixos conceptes utilitzats en aquest àmbit i que es refereixen a qüestions diferents.

Darrera actualització: 03/07/2024