Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2019 > Dictamen 04/2019

Dictamen 04/2019

sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/03/2019
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 16/2022, d’1 de febrer, d’instal·lacions juvenils i de modificación del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
46%
Comentaris
Les observacions acceptades fan referencia a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que la unificació dels requeriments tècnics aplicables a les diverses instal·lacions, amb independència de la seva data d’obertura, pot comportar dificultats d’adaptació per a les instal·lacions més antigues. També considera que l’obligació de disposar de tota la documentació que actualment és necessària per acreditar l’inici d’una nova activitat a les instal·lacions ja existents, no exigida per la normativa vigent en el moment de la seva legalització, pot comportar dificultats i costos d’adaptació. Pels motius exposats, el CTESC recomana que l’Administració faciliti el procés de renovació mitjançant la implementació de programes d’ajut i suport.

Aquest Decret crea el Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils. El CTESC considera necessari que aquesta mateixa norma n’estableixi la composició, fixant el nombre de membres i la seva distribució, així com la durada del mandat.

La simplificació administrativa determina la necessitat de simplificar els continguts dels textos normatius per tal d’elaborar normes més clares, amb un llenguatge senzill i accessible als destinataris. El CTESC recomana que es revisi el text per tal de simplificar les referències a les normatives aplicables i simplificar les remissions d’uns articles a altres del mateix text. En algunes de les observacions a l’articulat, el CTESC també recomana definicions i aclariments del que estableix la norma.

Darrera actualització: 02/05/2024