Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 28/2008

Dictamen 28/2008

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
24/11/2008
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 3 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
10
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
40%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’ha tingut en compte una de les observació ja que té un caràcter més general

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es realitzen algunes observacions referides a la normativa sobre seguretat i salut en els llocs de treball i es considera que s’haurien d’incorporar al Projecte de decret, per exemple, que les cambres de bany estiguin separades per homes i dones, que els tamborets siguin regulables en alçada, i que es tingui en compte les dimensions mínimes referides a l’espai de treball.

Pel que fa als equipaments mínims dels que han de disposar els centres, les unitats de diàlisi i els punts de tractament es considera important que s’incorporin timbres d’emergència en cas d’aturada cardíaca, que hi hagi un carro d’aturada cardíaca per cada planta amb sala d’hemodiàlisi, que hi hagi un sistema i el material necessari per esterilitzar l’instrumental de cures mitjançant autoclau i un transfer i/o grua per la mobilització de les persones malaltes. També es considera que cal concretar el nombre de monitors d’hemodiàlisi dels quals s’ha de fer càrrec el personal sanitari.

Pel que fa a l’exercici de la funció de direcció del centre i de les unitats de diàlisi en el dictamen es posa de manifest que s’hauria de requerir al seu titular la formació en gestió de centres sanitaris.

En el dictamen es posa de manifest que no hi ha d’haver diferències entre les condicions en les que s’ha de fer l’atenció a les persones malaltes portadores dels virus de l’hepatitis C i del VIH respecte a les condicions en les que s’ha de fer l’assistència a les persones malaltes portadores del virus de l’hepatitis B. Per la qual cosa es considera que s’hauria de preveure l’existència de sales de tractament independents per al tractament de les persones portadores de qualsevol d’aquests tres virus.

Darrera actualització: 03/07/2024