Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 01/2014

Dictamen 01/2014

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
10/01/2014
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 49/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
2,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
83%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. En una d’elles es sol·licitava l’ampliació general d’un termini i el Govern l’ha ampliat però establint-ne excepcions

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En l’observació general el CTESC posa de manifest que en el Dictamen 19/2013, sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, no va tenir ocasió de pronunciar-se sobre la modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, ja que aquesta modificació es va incorporar amb posterioritat al tràmit del CTESC.

El CTESC considera important el reforçament de la solvència de les seccions de crèdit de les cooperatives i l’increment de la transparència, tant envers les persones sòcies i persones sòcies col·laboradores de les cooperatives com cap a l’exterior.

El CTESC considera adient la reafirmació que l’objecte principal d’aquestes cooperatives no pot ser la secció de crèdit i l’evitar confusions envers altres entitats de crèdit pels sistemes d’agència i corresponsalia.

El CTESC recomana que en la disposició transitòria primera s’ampliï el termini d’adaptació de les cooperatives a les limitacions de l’article 5, apartats 1, 2 i 3 a), de 3 a 5 anys.

El CTESC considera que l’autorització prèvia per aportar en garantia o pignorar els actius de la secció de crèdit és una dificultat afegida per obtenir un correcte finançament. Per tal de garantir una supervisió d’aquestes operacions i habilitar una millor capacitat de funcionament de la cooperativa, el CTESC recomana que la direcció general competent pugui autoritzar els límits per a l’aportació, com a garantia o percentatge objecte de pignoració per al conjunt de l’any, a sol·licitud de la cooperativa o quan aquesta les hagi previstes dins el pla econòmic financer aprovat per l’Assemblea General.

El CTESC proposa substituir el règim d’autorització de la disposició transitòria segona per un règim de comunicació de les pignoracions existents; d’aquesta manera també es preservaria i garantiria la transparència de la situació financera real de les seccions de crèdit.

La Confederació de Cooperatives va presentar un vot particular al qual s’hi van adherir els representants de Pimec, de la Unió de Pagesos, de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, la Federació de Societats Laborals de Catalunya i les senyores Donate i Garau.

La Confederació de Cooperatives considera que tant el Projecte de decret dictaminat com la modificació de la Llei 6/1998, reguladora del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, s’haurien de tramitar amb posterioritat a l’aprovació de la nova Llei de cooperatives de Catalunya, actualment en tràmit. També considera que s’hauria d’elevar del 85% fins al 90% la relació percentual entre els actius totals de la secció de crèdit i els actius totals de la cooperativa per tal que l’activitat de la secció de crèdit constitueixi l’activitat principal de la cooperativa.
 

Darrera actualització: 24/04/2024