Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 21/2022

Dictamen 21/2022

sobre la Proposta d’acord pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
12/12/2022
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Acord GOV 108/2023, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC valora els objectius del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 ja que considera que la prevenció del deteriorament i la millora de l’estat de les masses d’aigua de les conques internes i la preservació de les zones protegides són claus per mantenir les fonts d’abastament d’aigua i el bon funcionament dels ecosistemes naturals, elements fonamentals per a la qualitat de vida i pels sistemes productius. D’altra banda, degut a la distribució de les competències en matèria de gestió hídrica, el CTESC lamenta la incapacitat del Programa per abastar la totalitat del territori català.

El CTESC destaca el baix nivell d’execució de les inversions previstes en l’anterior Programa de mesures, un 46%, i posa de manifest les dificultats d’assolir els objectius del programa actual si el grau d’incompliment de les inversions es manté en nivells similars. D’altra banda, el CTESC considera que s’haurien d’incrementar les partides destinades al manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya, a les mesures de gestió forestal vinculada a la recuperació d’aigua blava, i a assolir els objectius de reducció de contaminació per nitrats.

El CTESC considera que s’ha de prevenir el problema de la contaminació per plàstics i microplàstics que presenten la pràctica totalitat de rius de Catalunya (inclosos els d’alta muntanya) i que acaba impactant sobre altres masses d’aigua i arribant a les aigües no continentals.

El CTESC proposa incorporar un protocol per regular la massa d’aigua subterrània del Delta del Llobregat atesa la seva importància per a l’abastament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El CTESC constata els avanços que s’han produït a Catalunya en relació amb la producció d’aigua regenerada, destacant el cas dels polígons químics de Tarragona, el CTESC proposa estudiar la viabilitat d’estendre les actuacions en depuradores d’aigües residual urbanes. Així mateix, recomana maximitzar la utilització de fangs de depuradora urbana en la fabricació de ciment ja que permet reduir impactes ambientals directament.

El CTESC recomana que s’elabori un pla de preemergència en zones de risc d’inundació  que prevegi actuacions per minimitzar els danys de les inundacions ja sigui amb caràcter previ o en les 24 hores posteriors.

El CTESC recomana que es realitzi un estudi global de les infraestructures hidràuliques i del seu funcionament, incloent-hi un sistema de governança integral amb el compromís i participació de totes les administracions i entitats competents.

Darrera actualització: 24/04/2024