Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 11/2014

Dictamen 11/2014

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
06/05/2014
Aprovació
33 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 122/2014, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
El Govern ha acceptat l’observació referida a què la proposta del director/a general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball s’hauria de donar a conèixer a l’òrgan paritari de participació en matèria de seguretat i salut

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que aquest Projecte de decret clarifica el procediment en l’àmbit de l’Administració local de Catalunya.

El CTESC recomana que s’apliqui aquesta norma a les universitats publiques catalanes en tant no es reguli un procediment propi específic.

També considera que per garantir la seguretat i la salut dels treballadors dels cossos de policia i, per tant, de la policia local, se’ls hauria d’aplicar la Directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors a la feina, sempre i quan no es vegi compromès el compliment de mesures indispensables per a la protecció de la vida, de la salut i de la seguretat col·lectiva.

El CTESC recomana que la proposta, confirmatòria o revocatòria, del director o de la directora general competent en matèria de relacions laborals que s’ha de dirigir a l’òrgan de govern de l’Administració local, es dirigeixi també al Comitè de Seguretat i Salut corresponent.

Darrera actualització: 24/04/2024