Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 14/2006

Dictamen 14/2006

sobre l’Avantprojecte de llei de limitació de les activitats relacionades amb la prestació de serveis sexuals remunerats

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/06/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
35

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Dictamen comparteix la necessitat de regular la prestació de serveis sexuals remunerats tot respectant la llibertat sexual de les persones que els presten i valora positivament que no es tracti només l’ordenació d’aquesta activitat sinó que, a més, s’hi incloguin altres mesures per garantir la dignitat i els drets de les persones que l’exerceixen.

D’altra banda, es considera que el reconeixement del caràcter laboral de les prestacions de serveis sexuals requereix una regulació en l’àmbit competencial corresponent en matèria de treball i Seguretat Social per poder establir els drets i les obligacions laborals, socials i fiscals.

En concret, pel que fa a les principals observacions a l’articulat de l’Avantprojecte, el Dictamen expressa el desacord amb el fet de situar als 21 anys l’edat mínima per poder prestar serveis sexuals remunerats i entén que ha de ser als 18 anys, alhora que proposa establir protocols d’actuació urgent per aplicar en els supòsits d’exercici de la prostitució per part d’un o una menor.

Així mateix es considera que la regulació dels establiments on es pot exercir la prostitució, així com de la publicitat que se’n pot fer, és inconcreta i irreal.

Finalment, el Dictamen valora que el conjunt de mesures i actuacions que es plantegen a l’Avantprojecte requereix un esforç pressupostari que s’hauria de concretar sobretot pel que fa a les prestacions sociolaborals i als mitjans per combatre les xarxes de tràfic il·legal de prostitució.

Darrera actualització: 02/05/2024