Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 08/2013

Dictamen 08/2013

sobre el Projecte de Pla director d'infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (dpI) per al període 2011-2012

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/06/2013
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (pdI) per al període 2011-2020

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

El CTESC valora positivament l’elaboració del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020, tant pel que fa a la seva exhaustivitat i concreció, com per la complexitat tècnica que suposa. D’altra banda, troba positiu que es presenti l’anàlisi cost-benefici de les inversions més rellevants com un element de priorització de les infraestructures.

També valora positivament la incorporació en el PDI 2011-2020 de les infraestructures de transport públic per carretera i el fet de proposar una línia de tramvia pel Vallès. En canvi, mostra la seva preocupació per la indefinició de la connexió del Trambaix i Trambesós en tractar el tema com a traçat pendent d’estudi i considera que caldria concretar-la dins el present PDI.

El CTESC considera que s’ha de prioritzar l’obra més eficient en termes econòmics, socials i ambientals. En aquest sentit considera adient aprofitar infraestructures que es troben ja construïdes i actualment en desús i considera positiu els perllongaments de la xarxa de tramvia. Pel que fa als intercanviadors proposa prioritzar microintervencions com els casos de l’intercanviador de Cornellà de Llobregat (Rodalies, metro i tramvia) o Bellvitge-El Gornal (Rodalies i FGC, amb metro com a opció).

El CTESC considera que en els intercanviadors intermodals i en els pàrquings dissuasoris cal tenir en compte els aspectes d’acompanyament, com ara l’accessibilitat, la seguretat i la confortabilitat.

El CTESC lamenta la manca d’una versió actualitzada de l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ), com a base per analitzar les variables territorials.

El CTESC considera que el volum agregat d’inversió, tot i el retrocés que experimenta respecte a l’anterior pla, no sembla del tot realista, si es té en compte l’ajust pressupostari en el qual es troben immerses les administracions públiques (tant l’Estat com la Generalitat).

Darrera actualització: 03/07/2024