Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 08/2024

Dictamen 08/2024

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/05/2024
Aprovació
28 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
1
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC posa de manifest que el Pla s’hauria d’haver acompanyat d’una previsió pressupostària ja que determinats objectius estratègics requeriran d’una dotació econòmica en el seu desplegament i també considera que el Pla no és massa concret sobre la seva implementació.

El CTESC estima que s’hauria d’haver elaborat un apartat específic per al col·lectiu de la discapacitat, per donar importància a les realitats i dificultats que experimenten les persones joves amb discapacitat.

El CTESC recomana afegir els termes “ocupació” i “formació” com a objectius del Pla. Així, un dels objectius seria: “Establir les línies estratègiques, els àmbits materials d’actuació, les prioritats i els objectius de les actuacions públiques en matèria de joventut, en el marc dels reptes de l’emancipació juvenil, l’ocupació, la formació, el benestar, la llengua, la qualitat de vida, la participació i protagonisme del jovent, així com l’equitat i la inclusió”.

El CTESC recomana afegir objectius estratègics al Pla:

A la Prioritat 1.1. Equitat en l’educació:
  • Sensibilitzar la població del valor educatiu de la formació professional, en especial els cicles formatius de grau mitjà i els programes de formació i inserció (PFI).
  • Garantir una oferta suficient de places públiques arreu del territori per a les persones joves que optin per vies formatives professionalitzadores, com els cicles formatius de grau mig i superior, així com impulsar els certificats de professionalitat.
A la Prioritat 1.3. Accés a l’habitatge:
  • Garantir un major control del compliment de les quotes associades als lloguers socials.
  • Garantir que es pugui consultar si la propietat d’un habitatge de lloguer correspon a un gran tenidor/a per tal que es pugui exigir l’aplicació de l'índex de referència per a l’actualització dels contractes en aquelles zones que s’hagin declarat com a tensionades.
  • Impulsar el retorn al mercat dels habitatges buits facilitant la seva consideració d’habitatge assequible.
  • Augmentar la regulació i intensificar el control dels habitatges de temporada i dels turístics.
A la Prioritat 2.2. Benestar i justícia ambiental:
  • Avançar cap a la gratuïtat integral dels abonaments de transport per a persones joves, com és la T-Jove, per tal de generar nous hàbits de mobilitat més sostenibles.
A la Prioritat 3.3. Espai públic i joves:
  • Fomentar la cessió d’espais públics, com els ateneus de fabricació on, a través de tecnologies com la impressió 3D, es facilita la col·laboració en projectes transversals i es combat l'exclusió digital de les persones joves.
A la Prioritat 4.2. Equitat i no-discriminació:
  • Fomentar la participació del jovent als espais de memòria democràtica per reforçar el sentiment democràtic i sensibilitzar envers realitats actuals que amenacen els fonaments del nostre sistema democràtic.
  • Garantir espais de trobada, reunió i organització per a les associacions juvenils d’arreu del territori. Cal millorar la dotació d'equipaments i recursos perquè les diferents entitats puguin portar a terme la seva activitat des dels serveis públics.
Foment ha presentat un vot particular per tal de deixar constància d’algunes consideracions d’àmbit general que no han estat recollides al dictamen i per mostrar el desacord amb una de les observacions a l’articulat aprovades.

Darrera actualització: 03/07/2024