Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 27/2014

Dictamen 27/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
29/09/2014
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Projecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

La disposició final segona d’aquesta norma incorpora representants de col·legis professionals en el CTESC. En l’observació general, el CTESC considera que no es pot admetre que es pretengui alterar la composició dels seus òrgans mitjançant la incorporació de nous membres que malmeten la composició equilibrada dels grups que la componen. També manifesta el seu rebuig amb la forma emprada, i considera que qualsevol modificació referida a un òrgan estatutari com és el CTESC necessitaria d’un consens de les institucions i els agents que en formen part, així com d’un instrument legal específic. Per aquest motiu proposa eliminar la disposició final segona.

En les observacions a l’articulat s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o completar el text de la norma.

Es recomana que la regulació dels requisits i garanties exigibles per a l’exercici de l’activitat professional busqui la confluència amb la normativa d’aplicació a altres països de la Unió europea, per tal d’evitar desavantatges entre professionals que poden exercir en més d’un estat membre.

També es recomana que es prevegi que un dels òrgans dels quals s’han de dotar els col·legis sigui una comissió deontològica.

Darrera actualització: 02/01/2024