Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 34/2010

Dictamen 34/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'Oficina del Contribuent

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/07/2010
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l'Oficina del Contribuent

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
71%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat la proposta referent a què s’inclogués que el personal de l’oficina havia de ser funcionari i la que feia referència al fet que es desenvolupessin les propostes, recollides en la memòria anual, d’adopció de mesures normatives tendents a garantir la defensa dels drets de les persones contribuents

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’establir clarament que els recursos, reclamacions o denúncies no són objecte de l’activitat de l’Oficina del Contribuent. També considera que s’haurien de definir més clarament els drets dels contribuents en les seves relacions amb l’Oficina del Contribuent.

El CTESC proposa que el formulari normalitzat per presentar queixes o suggeriments, a més d’estar disponible en el web del Departament competent en matèria de tributs, estigui a l’abast de la ciutadania tant en l’Oficina del Contribuent com en les dependències de l’Agència Tributària de Catalunya, de la Direcció General de Tributs i dels seus serveis territorials, de la Junta de Finances i de les oficines liquidadores de Districte Hipotecari.

El CTESC considera que s’hauria de fer constar en la norma que el personal de l’Oficina hauria de ser personal funcionari.

Darrera actualització: 02/01/2024