Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 47/2010

Dictamen 47/2010

sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de carácter excepcional al seu compliment

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
12/11/2010
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
12
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
25%
Comentaris
El Govern ha acceptat tres observacions, una de caràcter formal i dues referides a precisions en el procediment administratiu, una d’elles referida a còmput de terminis i l’altra a dades a facilitar a l’administració

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que s’haurien d’articular els mecanismes necessaris per retornar a l’objectiu inicial i prioritari que va recollir la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels disminuïts, que és el compliment de la reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores, i que les mesures alternatives proposades per la norma siguin realment l’excepció.

El CTESC constata que el Projecte de decret es fixa com a objecte l’establiment dels mecanismes d’intermediació laboral respecte a les persones amb discapacitat, però no incideix suficientment en un dels principals problemes que tenen aquestes persones a l’hora d’accedir a un lloc de treball, el fet que determinades ofertes d’ocupació no s’ajusten a les característiques reals del lloc de treball. També considera que s’hauria hagut de concretar més la gestió dels processos d’intermediació laboral, els procediments de declaració d’excepcionalitat i el seguiment i el control de les mesures alternatives autoritzades. Per concretar aquests aspectes, el CTESC considera que caldria complementar el Projecte de decret amb una ordre.

El CTESC considera que les cooperatives que compleixen les condicions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya, per ser cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, són equiparables a qualsevol tipus d’entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions i haurien de ser incloses com a entitats beneficiaries de les mesures alternatives establertes al Projecte de decret.

El CTESC valora positivament la concreció de l’arrodoniment que es fa en el còmput de la quota de reserva del 2% ja que així s’eviten interpretacions més restrictives.

Darrera actualització: 24/04/2024