Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 05/2008

Dictamen 05/2008

sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
03/03/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
28

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
23
Acceptades pel Govern
12,5
Variacions al Parlament
1,0
Acceptació
59%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte 5 observacions que feien referència a articles o apartats que han estat suprimits del nou text de la norma. El Parlament ha recollit una observació referida al règim jurídic de l’Agència de Migracions de Catalunya

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que el Consell considera que aquest Avantprojecte de llei hauria d’haver estat precedit i, posteriorment, vinculat al Pacte nacional per a la immigració. Tot i així, es valora positivament que el Govern de la Generalitat exerceixi la seva competència exclusiva en matèria de primera acollida de les persones immigrades.

En el dictamen es considera que l’Avantprojecte de llei hauria d’establir uns mínims comuns en les diferents accions d’acollida que ja s’estan duent a terme a Catalunya i ajudar a desenvolupar-ne on no s’han començat a dur a terme. També es proposa que es defineixi amb més claredat els programes d’acollida especialitzada per tal de poder conèixer les seves característiques i continguts bàsics. D’altra banda es considera necessari que tant el servei de primera acollida com els programes d’acollida especialitzada, disposin d’una dotació de recursos suficients per poder tenir un correcte desplegament.

Darrera actualització: 02/01/2024