Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 13/2020

Dictamen 13/2020

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
30/11/2020
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
22

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
17,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
85%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No s’han acceptat tres observacions referides a qüestions formals de la norma, a una precisió d’informació sobre accessibilitat i a la petició que l’avaluació de competències digitals tingués efecte en el reconeixement directe sobre el sistema de qualificacions professionals.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que s’hauria d’apropar l’estructura de l’ACTIC al marc europeu que suposa el DigComp a efectes d’equivalències acreditatives. També considera que la norma hauria d’incloure que el reconeixement de títols, diplomes i certificats que poden ser considerats equivalents als diversos nivells de l’ACTIC ha de ser transparent, ràpid i sense cost per a les persones. D’altra banda, per tal de fomentar l’ús de l’ACTIC així com per evitar duplicitats innecessàries, s’estima que l’avaluació de les competències digitals ha de tenir efecte en el reconeixement directe sobre el sistema de qualificacions professionals.

El CTESC entén que el Decret hauria d’establir una garantia de cobertura territorial, mitjançant els centres col·laboradors, per poder realitzar les proves amb criteris de proximitat. També considera que la norma hauria de fer referència al fet que els centres col·laboradors poden ser tant públics com privats.

El CTESC recomana que en les disposicions que desenvolupin la norma es reculli que la persona amb discapacitat, un cop s’inscrigui, pugui sol·licitar les adaptacions necessàries per fer la prova. També es recomana que es determini com es gestionaran les peticions dels usuaris i qui ho gestionarà.

El CTESC considera que s’haurien de valorar les competències dels futurs professionals en l’adaptació a Lectura Fàcil en tot allò relacionat amb la comunicació i informació i també en el coneixement de les normes que regulen l’Accessibilitat Cognitiva.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 02/01/2024