Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 33/2008

Dictamen 33/2008

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya i dels procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/12/2008
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
22

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
22
Acceptades pel Govern
8,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
36%
Comentaris
De les 8 observacions acceptades, 4 són de tipus formal, 2 fan referència a modificacions per establir la coherència del Decret a la Llei d’habitatge i 2 són de contingut

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que la flexibilitat en els criteris d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial no hauria de desvirtuar l’equitat en l’accés a aquests habitatges.

La norma crea el fitxer mínim comú als registres municipals i al Registre de l’Administració de la Generalitat, en el Dictamen es sol·licita que es reflecteixi amb més claredat que les dades que ha de contenir aquest fitxer són les establertes en el capítol I del Projecte de decret.

El CTESC considera que el requisit d’empadronament municipal, mínim i amb caràcter excloent, per poder accedir als habitatges amb protecció dificultarà el dret a la mobilitat residencial de les persones. Es considera convenient incorporar una limitació dels anys d’empadronament al municipi que els Ajuntaments poden exigir als sol·licitants per tal de formar part del sorteig de les promocions que es desenvolupin en el seu terme municipal. També es considera necessari establir una reserva mínima dels habitatges que hauran de ser destinats a persones no residents al mateix municipi en el que es troba ubicada la promoció.

El CTESC considera que el Projecte de decret ha de fer clarament compatibles els criteris i procediments d’adjudicació dels habitatges protegits amb els principis i disposicions de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives per garantir els drets dels socis cooperatius en el procés d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

El CTESC valora positivament que el Projecte de decret concreti la composició i el règim de funcionament de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit, que té com objectiu atendre les reclamacions derivades de les actuacions del Registre en el procés d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Darrera actualització: 02/01/2024