Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 10/2022

Dictamen 10/2022

sobre l'Estratègia catalana per a l'ocupació de qualitat 2022-2027

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
18/07/2022
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Acord GOV/184/2022, de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2022-2027 (ECO-Q).

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
5,5
Variacions al Parlament
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions realitzades pel CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora positivament que l’aprovació de l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 s’hagi realitzat per unanimitat de totes les organitzacions membres del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya, organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i entitats municipalistes). També posa en valor l’intens treball de concertació i el període de vigència de sis anys de l’estratègia; d’altra banda constata que serà un gran repte l’avaluació de l’estratègia tant durant el seu període de vigència com a la seva finalització.

Pel que fa al conjunt dels indicadors proposats per poder mesurar l’assoliment dels objectius de l’estratègia, el CTESC recomana incorporar indicadors qualitatius i, sempre que sigui possible, establir una fita o valor objectiu a assolir.

El CTESC constata que l’adopció per part de l’estratègia del concepte “ocupació de qualitat” és necessari per assolir avenços en la millora de l’ocupació de les persones treballadores i d’un mercat de treball més inclusiu i dona valor afegit al document i als objectius a assolir.

El CTESC recomana que l’estratègia tingui en compte, i faci esment en el seu contingut, de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, recentment aprovada. També es recomana incorporar de forma transversal, i traslladar a les línies estratègiques, la perspectiva de les persones en situació d’especial vulnerabilitat i, especialment, de les persones amb discapacitat.  D’altra banda, en el repte de fomentar una Administració més oberta, flexible i digital,  el CTESC  considera que l’Administració ha de garantir l’accés de la ciutadania en condicions d’igualtat, sense deixar ningú enrere degut a la bretxa digital existent en part de la població, i així hauria de constar a l’estratègia.

Per tal de millorar la transparència i la comunicació amb la ciutadania, les empreses i la resta d’agents, el CTESC considera que és necessari donar a conèixer la inversió que es realitza en les polítiques d’ocupació i que els plans de desenvolupament de polítiques d’ocupació (PDPO) incorporin un desglossament per col·lectius de com es destinen els fons de què es nodreix.

Finalment, el CTESC sol·licita al Govern posar a disposició del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els recursos econòmics i tècnics necessaris per assolir els objectius fixats a l’estratègia.

Darrera actualització: 02/01/2024