Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 04/2012

Dictamen 04/2012

sobre el Projecte de modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
20/02/2012
Aprovació
24 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 78/2012, de 10 de juliol, de tercera modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
43%
Comentaris
Dues de les observacions acceptades pel Govern fan referència a la suspensió del permís d’explotació. L’altra fa referència al dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administracions públiques o de les quals aquesta pugui disposar

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que la finalitat d’aquest Projecte de decret de millorar la competitivitat del sector del joc ha de ser compatible amb una planificació per part de l’Administració que tingui en compte la incidència social i la necessitat de reduir, diversificar i no fomentar l’hàbit del joc, tenint en compte les mesures per afavorir el joc responsable.

El CTESC considera que en la documentació facilitada no es justifica suficientment com incideix la situació econòmica actual en els resultats econòmics del sector, la qual cosa dificulta fer una valoració adequada de la proporcionalitat de les mesures proposades pel Projecte de decret.

Pel que fa a la sol·licitud de suspensió temporal, el CTESC recomana que el termini per presentar-la s’estableixi en dies naturals. Establir dies hàbils dificulta el còmput atès que comporta terminis diferents per dies festius locals que poguessin donar-se en els diferents serveis territorials. També recomana que s’elimini l’obligació de fer constar en la sol·licitud el termini de suspensió temporal que es sol·licita, donat el caràcter indefinit que la pròpia mesura estableix.

El CTESC considera que no s’hauria d'obligar a retirar la màquina al magatzem de l'empresa operadora quinze dies abans de la data d'inici de la suspensió temporal, ja que se li està restant quinze dies d'explotació a la màquina que ja ha ingressat la taxa fiscal sobre el joc.

El CTESC considera que les màquines que tinguin autoritzada la suspensió temporal del permís d'explotació, i per tant es troben fora d'explotació al magatzem de l'empresa operadora, no haurien de passar la inspecció tècnica per comprovar el seu correcte funcionament. En qualsevol cas la inspecció tècnica s’haurà de realitzar abans de la reactivació de l’explotació de la màquina.

Darrera actualització: 03/07/2024