Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 12/2013

Dictamen 12/2013

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/07/2013
Aprovació
21 a favor, 1 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
17%
Comentaris
El Govern ha acceptat una observació referida a qüestions formals de la norma No hi ha hagut cap variació en el tràmit parlamentari.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera poc adequada la tècnica jurídica de modificar una Llei per introduir-hi un nou contingut no previst, en aquest cas introduir el joc en els centres recreatius turístics. D’altra banda considera que es vulnera el principi de jerarquia normativa quan es faculta un Pla director urbanístic per modificar l’establert en la Llei.

Es considera que l’admissió de les activitats del joc i apostes en l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou significa un canvi essencial del model turístic de caràcter recreatiu i d’esbarjo familiar actualment implantat.

El CTESC considera que les garanties per preservar els drets i els interessos dels menors, contingudes en la norma, haurien de ser més precises. Proposa que s’estableixi que els casinos han d’estar aïllats de la resta d’usos, sense visibilitat exterior i que comptin amb mecanismes de control d’entrada. D’altra banda, el CTESC recomana que no s’autoritzi la concessió d’operacions de crèdit a jugadors, ja que pot fomentar la ludopatia i ser perjudicial per a persones amb patologies vinculades al joc.

El CTESC constata que la nova regulació de la base imposable i la no exigència de les taxes respectives constitueix un greuge comparatiu respecte d’altres operadors de joc a Catalunya que en la seva cartera de serveis ofereixen els mateixos tipus de joc i suposa competència deslleial.

El CTESC considera que la modificació del tipus impositiu no hauria d’afectar negativament la recaptació actual, l’evolució de la qual hauria de presentar una correlació positiva amb l’evolució de l’activitat. En aquesta línia, es proposa graduar la variació del tipus impositiu en funció de com varien les bases imposables fruit dels projectes d’inversió que es puguin anar materialitzant.

Darrera actualització: 02/01/2024